Pera Ćetkovića 61, Podgorica

Naš tim

Dr. Dario Jocić

 • Magistar medicinskih nauka, specijalista opšte hirurgije i vaskularni hirurg. Rođen je 1969. u Beogradu, diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. godine, sa prosečnom ocenom 9,53. Specijalistički ispit iz opšte hirurgije je položio 2001. sa odličnom ocenom. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je 2008. godine odbranio magistarsku tezu, pod nazivom „Uticaj stanja vertebralnih arterija na rane rezultate karotidne endarterektomije“.
 • U KBC „Zemun“ na odeljenju Opšte hirurgije radio je od 1997. do 2004. godine, a zatim prelazi na Kliniku za vaskularnu hirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“. Bio je Sekretar radne grupe Ministarstva zdravlja za izradu „Nacionalnog vodiča za prevenciju kardiovaskularnih bolesti“ 2005. godine. Dodatno se usavršavao na brojnim edukacijama i kongresima u zemlji i inostranstvu.
 • Jedan je od pionira u minimalno invazivnim metodama liječenja proširenih vena. Nakon dvadeset godina iskustva u oblasti opšte i vaskularne hirurgije, osnovao je Centar za savremeno liječenje vena, u okviru kog je omogućio da pacijentima budu dostupne sve savremene minimalno invanzivne hirurške metode liječenja vena i kapilara. Prvi je u Srbiji, ali i regionu, primijenio metodu liječenja proširenih vena medicinskim lijepkom.
 • Autor je i koautor više radova koji su objavljeni u stranim i domaćim časopisima, kongresima u zemlji i inostranstvu.

Dr. Mirjana Rašljić

Nakon završenog Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, odlučuje da se posveti i usavrši u estetskoj medicini. 

 • Od 2012. godine do danas pohađala je brojne internacionalne edukacije, stručne skupove, među kojima su neke u Parizu, Monte Carlu, Sofiji kao i u našoj zemlji. Pod mentorstvom dr Vladimira Stojiljkovića, nacionalnog trenera, bila je učesnica Allergan master class „Compication Managment“. Pohađala je i edukacije o primeni novih tehnologija u estetskoj medicini koje su priznate, sertifokovane  od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije.
 • U svom poslu primenjuje najnovija saznanja Mauricia de Maia, eminentnog i svetski priznatog brazilskog plastičnog hirurga koji je unapredio upotrebu Botulin toxina i injektirajućih filera. Tome u prilog govori i činjenica da je upotpunila svoje znanje i kroz MD Codes Visionary, specijalizovanu metodu koju je upravo dr De Maio usavršio, kako bi sa potpunom sigurnošću očuvao zdravlje lica onoga kome se primenjuju estetske metode. 
 • Pored želje za kontinuiranim sticanjem znanja u estetskog medicni, ima čast da pripada i jednom od najstarijih društava u Evropi. Ćlan je Srpskog lekarskog društva. Takođe, član je i Srpskog udruženja dentista za estetiku lica (SUDEL) koje omogućava kvalitetnu i kontinuiranu edukaciju iz oblasti estetske medicine doktorima stomatologije, kao i Udruženja interdisciplinarne estetske i antiejdžing medicine Srbije (SESIAM), osnovanog radi unapređenje i širenja znanja iz oblasti antiejdžing i estetske medicine, kozmetologije i povezanih medicinskih grana.
 • 2021. postaje Brend ambasador Dr Raj Acquille za Srbiju – vrhunskog i svetski priznatog stručnjaka iz oblasti estetske medicine od kojeg i sama učila, unapredila i usavršila svoje znanje i stručne veštine. Biti ambasador takvog vrhunskog stručnjaka je apsolutna potvrda kvaliteta i stručnosti.
 • Stalno usavršavanje sa vrhunskim svetskim trenerima, stručnjacima u ovoj oblasti i odnos koji gaji dugi niz godina u svom radu daje joj mogućnost da najnovije tehnike iz oblasti estetske medicine primeni na svojim pacijentima. 

Koristeći najsigurnije medicinske metode, materijale sertifikovane na našem tržištu i svetski priznate, vaše lice će zablistati u svom očuvanom prirodnom i mladalačkom izgledu. Ovde ne govorimo samo o unutrašnjem zadovoljstvu nego o dobro, sigurno i profesionalno obavljenom poslu. 

Prof. Dr. Cane Tulić

 • Prof. dr Cane Tulić je profesor Hirurgije sa anesteziologijom (Urologija) Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Magistrirao Urologiju 1986 godine u Beogradu na Medicinskom fakultetu, na istom fakultetu je i doktorirao 1991 godine na temu „Procena testikularne funkcije (spermatogene i endokrine) kod infertilnih muškaraca sa varikocelom“.
 • Bio je načelnik Odjeljenja na Institutu za urologiju i nefrologiju od 1996. godine, a od oktobra 2002. godine bio je zamjenik direktora Instituta za urologiju i nefrologiju. Na dužnosti direktora Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije nalazio se od 2009. godine do decembra 2012. godine. 
 • Jedan je od pionira u razvoju ultrazvučne dijagnostike i njene primjene u interventnoj urologiji i uroradiologiji u Srbiji. Njegovi radovi tretiraju probleme koji su vezani za dijagnostiku i liječenje muškog infertiliteta, kao i urološku onkologiju, posebno rano otkrivanje, hirurško liječenje i praćenje rezultata liječenja bolesnika sa karcinomom prostate, mokraćne bešike i bubrega. Značajno je doprinio podizanju nivoa rada na Klinici, usavršavanjem standardnih i uvođenjem novih metoda u rekonstruktivnoj hirurgiji.

Prof.Dr.Sci.Med Marina Ratković Mugoša

 • Prof. dr Marina Ratković, je profesorica Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, i gotovo pola vijeka liječi i spašava živote svojih pacijenata. Veliko iskustvo sticala je najprije kao doktorica u Titeksu, potom u Hitnoj pomoći, pa u Medicinskom zavodu Titograd, a na Klinici za Internu medicinu radi od kad su ta klinika i Klinički centar osnovani.
 • Paralelno sa praksom, nastavila je usavršavanja – nakon studija, specijalizacije i subspecijalizacije, magistrirala je i doktorirala na istom, Medicinskom fakultetu u Beogradu. Sada je redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Podgorici, a kao mentor sarađuje i sa Medicinskim fakultetom u Beogradu.
 • Dobitnik je brojnih nagrada i član je brojnih domaćih i međunarodnih stručnih – naučnih asocijacija: Društva ljekara i Ljekarske Komore Crne Gore.
 • Predsjednik je Nacionalne komisije za razvoj transplantacionog programa i unapređenja donatorstva organa u Crnoj Gori.
 • Nagrađena je godišnjom nagradom za životno djelo Ljekarske komore Crne Gore ”Akademik Dr Branko Zogović”.