Pera Ćetkovića 61, Podgorica

Nefrologija

Nefrologija je grana interne medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i liječenjem rada i bolesti bubrega.

Pored detaljnog razgovora i kliničkog pregleda nefrološki pregled se prema indikaciji proširuje sa:

  • laboratorijskim pretragama krvi i urina,
  • ultrazvučnim pregledom bubrega i urotrakta,
  • MSCT urotrakta,
  • mikrobiološkim analizama.

Prof.Dr.Sci.Med Marina Ratković Mugoša

Nefrologija